شرایط ثبت فروشگاه‌ در ۲ کیلو اینستا چیست؟

(آخرین ویرایش ۲ بهمن ۱۴۰۰)

به منظور افزایش کیفیت اطلاعات و فروشگاه های ثبت شده در ۲ کیلو اینستا، موارد زیر جهت ثبت فروشگاه‌ وضع شده‌اند. رعایت این موارد، علاوه بر افزایش رضایت مخاطبین، منجر به افزایش اعتبار فروشگاه ها نیز می‌گردد.

  1. فروشگاه های منتشرشده به صورت نامحدود در ۲ کیلو اینستا باقی می‌مانند.
  2. هر کاربر می‌تواند با یک حساب کاربری نامحدود فروشگاه‌ ثبت کند و نیاز به ایجاد حساب‌های مختلف برای ثبت فروشگاه های مختلف نیست.
  3. از اولین پست منتشرشده در صفحهٔ فروشگاه، حداقل باید ۳ ماه گذشته باشد.
  4. کاربر موظف است از اطلاعات حقیقی و درست جهت ثبت فروشگاه‌ در ۲ کیلو اینستا استفاده کند و در صورتی که این مورد نقض شود فروشگاه‌ ثبت‌شده در ۲ کلیو اینستا حذف می‌شود و در صورت تکرار این مورد امکان ثبت مجدد آن فروشگاه‌ به کل از بین می‌رود.
  5. کاربر موظف است اطلاعات درج‌شده در ۲ کیلو اینستا را به‌روز نگه دارد. در صورتی که اطلاعات درج‌شده به‌روز نباشد فروشگاه‌ از حالت انتشار خارج می‌شود.
  6. کاربر موظف است برای فروشگاه‌ خود از عکس‌های اینترنتی و آماده استفاده نکند در غیر این‌صورت عکس ثبت‌شده حذف می‌شود.
  7. پس از ثبت و انتشار فروشگاه‌ امکان ویرایش اطلاعات درج‌شده وجود دارد و نیاز به حذف و ثبت مجدد همان فروشگاه‌ نیست.
  8. فروشگاه های منتشر‌شده از طریق موتور‌های جستجو همانند گوگل قابل جستجو و دسترسی هستند.