داستان ۲ کیلو اینستا

احتیاج مادر اختراع است.

اینستاگرام به هدف یک بازار یا مکانی مناسب برای فروشندگان طراحی نشد. هدف از ایجاد آن گردهم‌آوری افراد و تهیهٔ مکانی برای به‌اشتراک‌گذاری عکس‌های ثبت‌شده توسط آن‌ها بود. پس با در نظر گرفتن اصل ماجرا، طبیعی است که اینستاگرام برای فروشندگان و فروشگاه های اینترنتی هزاران نقص یا کمبود داشته باشد.

یکی از مهم‌ترین مشکلات اینستاگرام، نبود دسته بندی مناسب برای فروشگاه های اینستاگرامی است. به شکلی که آن را به یک انبار کاه تبدیل کرده است. انباری پر از فروشگاه های اینستاگرامی ولی ناتوان در پیدا کردن فروشگاه‌ مورد نظر مشتری! مشکلی که ۲ کیلو اینستا، به واسطهٔ آن ایجاد شد.

۲ کیلو اینستا به هدف دسته بندی حرفه‌ای فروشگاه های اینستاگرامی به میدان آمد تا مشتری بتواند به راحتی فروشگاه‌ مورد نظرش را پیدا کند. ۲ کیلو اینستا بر اساس زمینهٔ فعالیت، موقعیت مکانی و خدماتی که فروشگاه ها به مشتریان ارائه می‌دهند، فروشگاه ها را دسته بندی می‌کند. هم‌چنین با در نظر گرفتن بخشی برای درج نظر و امتیازدهی مشتریان به فروشگاه ها، سعی دارد تا فضا را برای تشخیص فروشگاه های باکیفیت آسان‌تر کند.

۲ کیلو اینستا دایر شده‌است تا رنگی تازه به فروشگاه های اینستاگرامی بدهد.

اهداف کلیدی ۲ کیلو اینستا:

  • حمایت از فروشگاه های کوچک در اینستاگرام
  • دسته بندی حرفه‌ای فروشگاه های اینستاگرامی
  • صرفه‌جویی در زمان مخاطب برای پیدا کردن فروشگاه های مورد نظر در اینستاگرام
  • نقد و بررسی تک‌تک فروشگاه های ثبت شده توسط کاربران
  • فراهم‌نمودن بستری جهت اعتبارسنجی فروشگاه های اینستاگرامی
  • کاهش فعالیت فروشگاه های کلاه‌بردار! در اینستاگرام
  • و…